Behandlinger

Rotfylling

Dette er et fagfelt vi kan godt. Vi undersøker alltid nøye og leter etter alternativer før vi anbefaler en behandling, men når nerven i tannen er skadet eller død er det som regel nødvendig med en rotfylling.

Det er mange årsaker til at en tann må rotfylles. Det kan være at et kariesangrep får lov til å utvikle seg dypt ned til kjernen av tannen, eller at gamle fyllinger er blitt lagt nær nerven. En annen årsak kan være slag eller traume i form av ulykker som forårsaker sprekker i tannen. Alvorlige grader av tannkjøttsykdommen periodontitt kan også føre til behov for rotfylling, for å bevare tannen.

Ofte kommer pasientene til oss med intens tannverk, men det hender at vi oppdager alvorlige skader på tenner uten at de har medført følbare symptomer. I slike tilfeller kan vi oppleve å komme inn til nerven av tannen under annen behandling eller at alvorlige infeksjoner oppdages når vi har tatt røntgenbilde.

Rotfylling gjøres ved at vi renser ut nerven i tannen og desinfiserer rotkanalene. Deretter tetter vi disse med et spesielt gummimateriale og en dental sement. Avhengig av om nerven er vital (levende) eller avital (død) vil en slik behandling ofte skje over flere besøk.

En rotfylt tann har økt risiko for å knekke. Derfor vurderer vi alltid graden av styrke som er igjen i kronedelen av tannen. Dersom den er svak anbefaler vi kroneterapi etter en rotbehandling, fordi en rotfylt tann har økt risiko for å knekke.